Portal

Otvorene Inovacije

Portal Otvorene Inovacije nastao je kao rezultat partnerstva dve firme iz Srbije, a uz podršku dole navedenog projekta

 

Tim okupljen oko preduzeća Kreativna Mreža doo, Beograd kao i firme INTRANEA rešenja doo iz Kragujevca (proizvođač softvera za upravljanje inovacijama DATASTATION) našao je zajednički interes da promoviše koncept Otvorene inovacije, kao i sa tim povezane sopstvene usluge inovacionog konsaltinga i softver, kroz kreiranje ovakvog portala.

 

Otvoreni smo za sve druge partnere i saradnike iz Srbije, regiona i širom sveta, kao i eventualne sponzore.

Podrška / Sponzor portala

Portal je podrzan od Projekta promocije izvoza inovacionih proizvoda uz podršku Švajcarske vlade, 2011-2014 koji izvodi BITF www.bitf.rs

Neka kreativnost sa raznih strana i iz mnogih izvora bude i vaša konkurentska prednost